Jeg købte et brugt lille akvarium magen til det forreste sorte 12 liters, men i hvidt, i januar 2003. ###Anvendelse Der er ikke mange fisk man kan have permanent i et 12 liters akvarium, men de er meget velegnede til opdræt og det er også det jeg bruger dem til. Det kan enten være legeakvarium for små tetraarter, fødeakvarium for guppyer og platyer eller til klækning af f.eks. scalareæg. Dette 12 liters erstattede mit 16 liters opdrætsakvarium som jeg i stedet solgte. Da jeg kort efter (af æstetiske årsager) købte endnu et sort 12 liters overgik dette akvarium til reserveakvarium. ###Akvariet er solgt Da jeg fik mit [100 liters akvarium](akvarium_100l) solgte jeg de fleste af mine små opdrætsakvarier, inklusiv dette 12 liters.