<a href="artemia_klaekkeapperat.html">Den billige model af Artemia kl?kkeren</a> har visse ulemper. For det f?rste v?lter den nemt da tyngdepunktet er placeret h?jt og for det andet har den b?de st?j- og lugtgener. I denne kraftigt forbedrede model er de to ulemper elimineret totalt, og helt generelt er det en bedre m?de at kl?kke <a href="/foder/klaekning_af_artemia_salina.html"> Artemia salina nauplier</a> p?. En af fordelene er muligheden for at belyse d?gnet rundt og derved opn? en j?vn temperatur og kraftig belysning af ?ggene, hvilket g?r at de kl?kker bedre (dvs. har en h?jere kl?kkeprocent) og hurtigere. <h2>Koncept</h2> Grundkonceptet er et skab med indbygget holder, luftpumpe og lys. I skabet s?ttes stadig en omvendt Colaflaske med l?g som beskrevet under <a href="artemia_klaekkeapperat.html"> den billige model af Artemia kl?kkeapperatet</a>, dog uden holderen og man kan derfor n?jes med en Colaflaske pr. kl?kkeapperat. Fra luftpumpe f?res en luftslange til et forgreningsled (placeret over vandstanden i flaskerne), hvorfra der tr?kkes to slanger, en til hver flaske, og slangen f?res ind gennem kasplen. N?r man skal rense flaskerne og fylde vand, kan man tage luftslangen af forgreningsleddet, men pas p? ikke at tabe slangen for s? l?ber det gamle vand ud over det hele.