<a href="artemia_klaekkeapperat.html">Den billige model af Artemia klækkeren</a> har visse ulemper. For det første vælter den nemt da tyngdepunktet er placeret højt og for det andet har den både støj- og lugtgener. I denne kraftigt forbedrede model er de to ulemper elimineret totalt, og helt generelt er det en bedre måde at klække <a href="/foder/klaekning_af_artemia_salina.html"> Artemia salina nauplier</a> på. En af fordelene er muligheden for at belyse døgnet rundt og derved opnå en jævn temperatur og kraftig belysning af æggene, hvilket gør at de klækker bedre (dvs. har en højere klækkeprocent) og hurtigere. <h2>Koncept</h2> Grundkonceptet er et skab med indbygget holder, luftpumpe og lys. I skabet sættes stadig en omvendt Colaflaske med låg som beskrevet under <a href="artemia_klaekkeapperat.html"> den billige model af Artemia klækkeapperatet</a>, dog uden holderen og man kan derfor nøjes med en Colaflaske pr. klækkeapperat. Fra luftpumpe føres en luftslange til et forgreningsled (placeret over vandstanden i flaskerne), hvorfra der trækkes to slanger, en til hver flaske, og slangen føres ind gennem kasplen. Når man skal rense flaskerne og fylde vand, kan man tage luftslangen af forgreningsleddet, men pas på ikke at tabe slangen for så løber det gamle vand ud over det hele.