Jeg har afprøvet frosne dafnier som foder til mine fisk, og fiskene tager det gerne, men jeg har ikke samme tiltro til dafniernes foderværdi, som jeg har til f.eks. cyclops, artemia eller mysis. Som afveksling ind i mellem er det udemærket og hvis man får et godt tilbud kan man roligt købe frosne dafnier - fiskene skal nok få dem spist.<br><br> Det er også muligt at <a href="levende_foder_dafnier">fange levende dafnier</a> selv i naturen i forårs- og sommermånederne, men det er en vis risiko for at medbringe snyltere eller parasitter, når man bringer fangsten hjem.