I et af mine sm? 20 liters akvarier har jeg en del blandet yngel g?ende, sugemaller, Aulonocara'er, bl? ahli'er og en h?ndfuld sorte mollyer.<br> Forleden da jeg checkede den generelle helbredstilstand, studsede jeg over en af "mollyerne" - den havde en meget bred mund og begyndende r?de farver. F?rst da jeg bem?rkede hvor langt tilbage ryg- og bugfinnerne sad, gik det op for mig at jeg ikke havde nogle for?ldre der passede til dette afkom. Jeg g?ttede p? at det var en killi-art som jeg evt. har f?et nogle ?g med af i en tot javamos, som jeg havde k?bt nogen tid forinden. Senere opdagede jeg endnu en i et af mine andre akvarier - den var lidt mindre end den anden, og senere endnu fandt jeg en mere, s? i alt har jeg f?et tre fisk uden nogensinde at have set for?ldrene. Jeg ringede til ham jeg havde k?bt javamosset af og han kunne bekr?fte min mistanke om at jeg havde f?et killier.<br><br> P? et tidspunkt inden alt for l?nge vil jeg fors?ge om jeg kan f? yngel af dem.