Det er muligt at holde dafnier i kultur, såvel danske som disse moina, der kommer fra østen. De danske dafnier er dog knap så egnede til dette formål, hvorimod moina er meget nemme at holde i kultur. Den helt store fordel ved kulturer er selvfølgelig prisen sammenlignet med f.eks. Artemia, men der er også andre fordele. F.eks. dør dafnierne ikke selvom de ikke bliver spist, de er jo vant til ferskvand i modsætning til Artemia. En af ulemperne er til gengæld at det ikke er så nemt at fremstille store mængder.<br><br> <h2>Kulturen</h2> Jeg fik nogle få fra Nybys Discus, puttede dem i en beholder med vand og ventede nogle dage. De formerer sig ekstremt hurtigt - jeg tror der var 5-10 stykker i starten, men efter få dage var tallet vokset til flere hundrede. Jeg fodrede dem ca. hver anden dag med tørgær opløst i vand, ikke ret meget, bare så vandet blev uklart. For en sikkerheds skyld tog jeg nogle få fra i en anden beholder, hvor jeg ikke fodrede. Hvis den kultur hvor jeg fodrede skulle blev dårlig, ville jeg have en reserve klar. På trods af at der faktisk kom en del dafnier i beholderen, nåede jeg aldrig at prøve at fodre med dem. Mængden var simpelthen for lille, men på et tidspunkt vil jeg forsøge igen, denne gang med større beholdere.