Man kan bruge oxalsyre til at nedsætte hårdheden på vandet, hvis det altså kun er hårdheden der er problemet. Dette gøres således: - fyld en stor balje med vand - lav en opløsning af oxalsyre - tilsæt under omrøring så meget oxalsyreopløsning at pH bliver 4-5 - gennemluft i 12-24 timer for at fjerne de store mængder CO2 - kalken vil efter 1 times stilstand udfældes og ligge på bunden som et hvidt pulver - aftap vandet uden at få det hvide pulver med(er dog uskadeligt) - brug det kalkfri vand.