Du kan også vælge at nedsætte hårdheden med oxal-syre, hvis det bare er hårdheden der er problemet. Dette gøres således: - fyld en stor balje med vand - lav en opløsning af oxalsyre - tilsæt under omrøring så meget oxalsyreopløsning at pH bliver 4-5 - gennemluft i 12-24 timer for at uddrive de store mængder CO2 - det udfældede kalk vi efter 1 times stilstand ligge på bunden som et hvidt pulver - aftap vandet uden at få det hvide pulver med(er dog uskadeligt) Vandet er klar til brug og er stort set kalkfri. Husk at tjekke surhedsgraden så den passer til de fisk der skal gå i vandet.