Jeg har f?et 6 kribensis ungfisk i bytte for min zebracichlideyngel og de er vokset op sammen med mine malawiyngel. Der blev 5 hunner og en enkelt han ud af de 6, derfor byttede jeg 2 hunner for 2 hanner, men desv?rre havde den ene han glo-?jne, s? han m?tte ud. Jeg har beholdt det oprindelige par, solgt det andet og har nu en hun til overs.<br><br> <h2>Akvarieforhold</h2> Kribensis holder prim?rt til i bundzonen af akvariet, og kan v?re lidt aggressiv mod andre bundlevende fisk, men sj?ldent med fatale f?lger. Jeg vil ikke tilr?de at holde flere par i et akvarium med mindre det er et p?nt stort akvarium p? 400-500 liter eller mere. Den er ikke nogen kostforagter og spiser stort set alle former for foder. <h2>Opdr?t</h2> Hvis kribensis skal yngle, foretr?kker de en hule af en eller anden art, en halv kokosn?d, en urtepotte eller lignende og de har en s?rdeles god yngelpleje. Jeg satte mit par i et 20 liters med et par halve kokosn?dder og ventede, men der skete ingenting. Jeg regner med at akvariet var for lille til at de f?lte sig godt tilpas, og skulle de endelig have ynglet havde der v?ret en stor risiko for at jeg havde mistet hunnen bagefter. Da jeg senere i sommeren 2004 omlagde mit <a href="/akvarier/akvarium_325l_top.html"> ?verste 325 liters</a> til et selskabsakvarium blev de flyttet derop. Efter kort tid havde de fundet en kokosn?d og flyttet ind i den, og hunnen begyndte nu at l?gge op til hannen for fuld kraft. Hun viste sin r?de mave for ham og det lykkedes da ogs? tilsidst at f? ham lokket. Derefter blev hunnen inde i hulen det meste af tiden, indtil godt en uge senere hvor hun var ude igen, og nu var det hannen der p?tog sig yngelplejen. Han sv?mmede stolt rundt med en lille sv?rm af unger efter sig, mens hunnen og alle andre fisk blev jaget v?k.