Guppyer har jeg haft lige siden jeg fik mit f?rste akvarium. Jeg k?bte to (en han og en hun) og ventede s?rdeles ut?lmodigt p? at ungerne skulle begynde at komme. Jeg havde jo l?st om millionfisken og var dybt skuffet da der efter 4-5 uger stadig ikke var nogen unger. Dengang vidste jeg ikke at de st?rste og flotteste hanner sj?ldent duede til noget og at den han jeg havde k?bt sandsynligvis var s? langsom at hunnen kunne sv?mme fra ham i s?vne. Senere fik jeg nogle lidt mere naturlige guppyer og s? begyndte ungerne ogs? at komme. Jeg har stort set haft guppyer siden og i ?jeblikket har jeg en del akvarier med guppyer.<br><br> <h2>At holde guppyer i akvariet.</h2> Guppyen gik i gamle dage for at v?re en velegnet begynderfisk fordi den var h?rdf?r, nem at holde og nem at f? til at yngle. S?dan er det desv?rre ikke helt ikke mere selvom den stadig er nem at f? til at yngle og stadig ikke stiller de store krav til hverken udstyr eller foder. Man kan holde guppyer i akvarier helt ned til 12 liter, kun filtreret af et lille luftfilter og fodre dem med t?rfoder alene (selvom det ikke er optimale vilk?r) og de vil kunne overleve helt fint hvis de er af den rette kaliber. ?rsagen skal findes i udvalget af de guppyer man kan k?be. <h3>Indk?b af guppyer.</h3> Mange af de guppyer der s?lges i forretningerne er meget lidt h?rdf?re bl.a. fordi de er blevet drevet alt for hurtigt frem i for varmt vand og i nogle tilf?lde bruges der ogs? andre tricks for at ?ge v?ksten. Selvom de er flotte, oplever man desv?rre tit at de h?jst overlever 2-3 m?neder i akvariet og det er ikke det man normalt forventer af en guppy. Det kan som regel bedre betale sig hvis man kan k?be danskopdr?ttede guppyer af private akvarister - det er billigere og guppyerne er langt bedre i stand til at klare sig. Man kan sp?rge sig selv hvorfor forretningerne ikke s?lger danskopdr?ttede guppyer og det mener jeg der er flere grunde til. For det f?rste prisen - i en butik koster en guppy mellem 10-20 kr. og den har butikken m?ske givet mellem 1 og 3 kr. for. En dansk opdr?tter vil n?ppe s?lge en guppy for ret meget under en 10,- og s? skulle butikken m?ske tage 30-40 kr. for den, hvilket de f?rreste almindelige akvarister vil give for en guppy. En anden grund er udseendet - de fisk der er i butikkerne nu er meget ensartede og generelt ret flotte, mens privat opdr?ttede som regel varierer lidt mere i udseendet med mindre der er tale om en virkelig seri?s opdr?tter (som s? ogs? vil have mere end en 10,- for guppyerne). Man kan stadig f? guppyer der er h?rdf?re og nemme at holde, men det er sj?ldent at man finder dem i en butik.<br><br> Personligt kan jeg godt lide at have guppyer i de fleste af mine akvarier, prim?rt fordi de er flotte og giver liv, men ogs? fordi de medvirker til at sky fisk bliver mindre sky. Desv?rre efterstr?ber de lidt st?rre fisk ofte guppyerne med halve haler (eller ingen guppy) til f?lge - derfor er jeg lidt kritisk med hvilke akvarier jeg har guppyer i. Jeg kan specielt godt lide at have guppyer i et artsakvarium, hvor der kun er guppyer. Der f?r de rigtig lov til at vise deres naturlige opf?rsel og man kan rigtig se hannernes parringsdans og al den adf?rd som ofte bliver undertrykt i et selskabsakvarium. Jeg m? s? ogs? tilst? at jeg alt for ofte ender med at have for mange guppyer i s?dan et artsakvarium, men hvis der g?r for mange sammen opst?r der en naturlig balance, hvor antallet af k?nsmodne guppyer bliver konstant og de ?vrige ungfisk, g?r s? blot og venter p? at der bliver plads til dem. Jeg vil dog lige n?vne at inden den balance opst?r, er der som regel mange flere fisk i akvariet, end det antal fisk man normalt anbefaler pr. liter. Hvis du har s? mange fisk i akvariet, skal du huske at skifte vand hyppigt og i ?vrigt v?re opm?rksom p? vandkvaliteten. Hvis de guppyer man har er flotte og sunde kan problemet med for mange fisk l?ses ved at s?lge dem der er i overskud til andre akvarister eller dyrehandlere. <h3>Foder, temperatur og vand.</h3> Hvad foder ang?r er guppyen n?jsom - den spiser gladeligt alt t?rfoder, frostfoder og levende foder hvis det er sm?t nok. Temperaturen i et guppyakvarium b?r ligge onkring 23-26 grader, jo varmere vand jo hurtigere vokser guppyerne, men bliver til geng?ld ogs? mere s?rbare. Man b?r skifte omkring 20%-25% af vandet hver eller hveranden uge s? har guppyerne det bedst. <h2>Opdr?t af guppyer.</h2> Guppyer kan opdr?ttes p? mange m?der, men resultatet afh?nger meget af metoden og ikke mindst kontrollen over opdr?ttet. Den simpleste form er den der oftest foreg?r i et selskabsakvarium, men den giver stort set ingen kontrol med opdr?ttet og som regel ogs? det laveste antal unger. <h3>Parring og k?nsfordeling.</h3> Guppyer parrer sig som sagt i det akvarium de g?r i, hvad enten det er et selskabsakvarium eller et artsakvarium, og det g?r de ofte, lige s? tit hunnerne gider. Hvis man s?tter en han ned til en jomfruelig hun vil de som regel have parret sig i l?bet af 2-3 dage. Man ser ofte en han (eller flere) jagte en hun og fors?ge at overtale hende til parring, men hunnen har langt mere at skulle have sagt end det ser ud til. Jeg har ofte h?rt andre akvarister sige at man skal have flere hunner end hanner for at hannerne ikke skal stresse hunnerne, men det tror jeg ikke p?. I mine rene guppyakvarier ender der altid med at v?re ligev?gt mellem k?nnene antalsm?ssigt og det tror jeg er den naturlige fordeling. Man kan selvf?lgelig godt have flere hunner end hanner hvis man vil have flere unger, men p? den anden side er hannerne som regel de flotteste og derfor synes jeg det er lidt ?rgeligt hvis ikke der er nogenlunde ligev?gt mellem hanner og hunner.<br><br> <h3>Guppy f?dsler.</h3> Hvis fiskene er sunde og bliver fodret godt vil hunnen f?de mellem 20 og 60 unger cirka hver 4. uge, unge hunner f?r som regel lidt f?rre og ?ldre lidt flere unger. En ung huns f?rste kuld er ofte kun p? 5-10 unger og det kan v?re en meget stressende oplevelse for hende. Det er ikke us?dvanligt at en hun d?r efter sin f?rste f?dsel pga. stress - efterf?lgende plejer problemet at forsvinde. Guppyer er som de fleste andre fisk ivrige kannibaler og hunnen kan sagtens finde p? at hapse de sm? unger og hvis man vil have s? stort et kuld som muligt skal man isolere hunnen i et mindre akvarium hvor der er masser af planter som ungerne kan gemme sig i. I et rent guppyakvarium vil der n?sten altid overleve nogle enkelte unger selv om man ikke fjerner hunnen, s? det er ikke strengt n?dvendigt. <h3>Ungernes opv?kst og udvikling.</h3> Guppyunger vokser hurtigt, og hvis de bliver fodret med <a href="/foder/klaekning_af_artemia_salina.html"> nykl?kkede</a> eller afskallede artemia, <a href="frostfoder_cyclops.html">frosne Cyclops</a> og lidt t?rfoder, er hannernes gonopodium f?rdigudviklet og klar til parring efter ca. 4-5 uger, mens hunnerne f?rst er k?nsmodne efter omkring 8-10 uger. Ved 5 ugers alderen begynder hannerne at farve ud og det forts?tter til omkring 12 ugers alderen. Efter de 12 uger begynder hunnerne at blive markant st?rre end hannerne og guppyen er fuldt udvokset n?r den er omkring 6 m?neder. Den forventede levetid for en guppy er omkring 1-2 ?r afh?ngig af type og vilk?r. Selvom de er k?nsmodne i en tidlig alder er det som regel bedst at lade dem blive lidt ?ldre inden man bruger dem til avl, s? man er sikker p? at avlsfiskene har det udseende man ?nsker. Unge hunner f?r sm? kuld, men til geng?ld er ungerne som regel lidt st?rre fra f?dslen.<br><br> <h3>For?dling af guppyer.</h3> Guppyer for?dles ofte og med den forholdsvis korte opv?ksttid, kan man hurtigt se resultatet af sine anstrengelser. Jeg ved ikke helt om jeg bryder mig om udtrykket "for?dling", da det jo ikke altid er et bedre resultat der kommer ud af for?dlingen, men det er det udtryk der normalt anvendes om den proces, hvor akvaristen udv?lger de avlsfisk der har de egenskaber han ?nsker at fremelske, og avler systematisk p? dem.<br><br> Hvis du er interesset i seri?s guppyavl og for?dling af guppyer vil jeg anbefale dig at tage kontakt til Dansk Guppy Klub (Du kan finde linket under Links) som normalt gerne hj?lper med r?d og vejledning, samt alvsfisk af kontrollet herkomst. <h3>Mine egne guppyer.</h3> Jeg har fors?gt at f? en ren stamme af gr? snakeskin (leopard- eller wienerguppyer), og har h?rdh?ndet sorteret alle hanner og hunner fra der ikke svarer til mine forventninger. Det kunne have v?ret gjort langt mere systematisk, men det valgte jeg at lade v?re med. Min stamme var langt fra ren, da over halvdelen af mit yngel var halvsorte med r?de sl?rhaler. Jeg er overbevist om at det skyldes mit valg af hunner, hvor jeg valgte de halvsorte frem for de gr?.<br><br> Jeg var i 2005 s? heldig at f? 3 stammer fra DGK og kort f?r det havde jeg ogs? k?bt en flok guldguppyer. Min hensigt var at opdr?tte alle 4 typer, samt mine snakeskins, men flere ting gik galt. For det f?rste var mine planer alt for ambiti?se - det er n?rmest umuligt at holde 5 typer med mindre man har 20-30 akvarier dedikeret til form?let. For det andet fik jeg noget sygdom med nogle af de guppyer jeg anskaffede - formentlig de guldguppyer jeg havde k?bt - og den bredte sig til stort set alle mine guppyer.<br><br> <h3>Lidt om genetik.</h3> Guppyunger arver deres udseende fra deres for?ldre, men ikke alle gener er dominante, hvilket betyder at hvis man krydser en gr? guppy med en guldguppy, vil alle ungerne se gr? ud, men ca. halvdelen vil have skjult anl?g for guldguppy. Krydser man derefter en bror og en s?ster der begge har det skjulte guldguppyanl?g, vil man i teorien f? en fjerdedel guldguppyer, en fjerdedel gr? guppyer og halvdelen vil v?re ligesom for?ldrene med skjult anl?g for guld. Nogle egenskaber nedarves via hannen mens andre nedarves fra hunnen. Det kr?ver derfor en del viden om hvilke farver og former der er dominante, vigende og hvilken for?lder det nedarves fra for at kunne forudse resultatet af en krydsning.<br><br> En anden interessant betragtning er at hvis man lader sin stamme g? uden indgreb (sortering), vil den efterh?nden g? tilbage til en vildtlignende farveform, da det er det st?rkeste gen og da de vildtlignende hanner med deres sm? haler, ofte er de hurtigste til at f? befrugtet hunnerne.<br><br> Jeg h?ber at kunne uddybe dette emne med konkrete eksempler p? et senere tidspunkt.